Uvjeti kupnje putem web shopa

  1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni suncanivrt.hr je Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb. Korištenjem usluge Web Shopa suncanivrt.hr i svih pridruženih stranica na domeni suncanivrt.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web suncanivrt.hr, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa suncanivrt.hr, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa suncanivrt.hr je Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb, OIB: 50945649990.
Korisnike stranica upućuje se da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa suncanivrt.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa suncanivrt.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web Shopa suncanivrt.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa suncanivrt.hr od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom prhrzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni suncanivrt.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Web Shop suncanivrt.hr se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.suncanivrt.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Web Shopu suncanivrt.hr su odgovarajuće navedenom proizvodu ali se boja može razlikovati u nijansi ovisno kako je podešen monitor na kojem kupac pregledava slike, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web Shop suncanivrt.hr će nastojati na web stranicama www.suncanivrt.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

  1. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA“ suncanivrt.hr SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu suncanivrt.hr i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop suncanivrt.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa suncanivrt.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu suncanivrt.hr, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.suncanivrt.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.suncanivrt.hr konačne su. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu, Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani ili neregistrirani korisnik Web Shopa suncanivrt.hr

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb) ili elektroničkom poštom na: info@suncanivrt.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa,. Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa suncanivrt.hr u rubrici „Sklapanje i raskid ugovora o prodaji“. Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju u, odnosno Web Shop suncanivrt.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti tvrtki Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio tvrtku Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ili ručno ispuniti i poslati.

  1. OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA / UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) na dijelu Web Shopa na hrvatskom jeziku. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.suncanivrt.hr ne obuhvaćaju PDV jer je tvrtka Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju nije u sustavu PDV-a. Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju na e-mail adresu info@suncanivrt.hr ili na telefonski broj +385 91 910 1154 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.suncanivrt.hr i njenim podstranicama, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop suncanivrt.hr (Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju) je obvezan dostaviti korisniku/kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

  1. NAČIN PLAĆANJA

Naručene proizvode kupac će prodavatelju platiti: Uplatom na račun obrta Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju. Nakon narudžbe podaci za uplatu stižu na Vašu e-mail adresu. Podatke iskoristite za uplatu internet bankarstvom ili općom uplatnicom u pošti, banci, poslovnici FINA-e ili bilo kojem drugom mjestu na kojem plaćate račune. Potvrdu o uplati ili kopiju potvrđene uplatnice šaljite u odgovoru na email koji Vam je stigao. Pošiljku šaljemo u roku nakon primljene uplate.

Naša poslovna banka je ZAGREBAČKA BANKA d.d.

IBAN: HR5923600001102594816

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Uplatite direktno na naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj, model HR00. Vaša narudžba bit će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

Otkupom pošiljke (pouzećem). Pošiljku Vam šaljemo nakon primljene i potvrđene narudžbe na adresu koju ste upisali u obrascu. Iznos otkupnine za pošiljku uplaćujete u gotovini dostavljaču za što preporučamo da imate pripremljen točan iznos. Ova vrsta plaćanja vrijedi za dostavu pouzećem koju vrši dostava služba po izboru Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju.

Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) – plaćanje gotovinom dostavnoj službi prilikom preuzimanja robe.

Dostavljač naplaćuje od kupca otkupninu (iznos na kraju košarice kod narudžbe) te naknadu za platni promet u iznosu od 6,00 kn. Dodatni trošak za platni promet nije naveden u Vašoj košarici i nije naplaćen od strane niti pod kontrolom suncanivrt.hr, naplaćuje ga dostavna služba za svoje usluge prema svom važećem cjeniku.

  1. CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave u cijelosti plaća kupac. Dostavu vrši tvrtka po izboru tvrtke Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju Cijena dostave za područje grada Zagreba je 25,00 kn. Cijena dostave za područja van grada Zagreba je 30 kn za paket do 1 kg (narudžbe do 3 namaza). Dostavu vrši Mailboxesetc.

Za područje Zagreba za iznose narudžbe iznad 90,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju.

Za ostala područja u Hrvatskoj izvan područja Zagreba za iznose narudžbe iznad 300,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području grada Zagreba i cijele Hrvatske je 2-5 dana od zaključene narudžbe.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestiti.

  1. ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem tvrtke Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju na tel. +385 91 910 1154.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: info@suncanivrt.hr, sjedište: Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb, ili usmeno na broj telefona +385 91 910 1154.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ušivenu etiketu ili deklaraciju proizvođača robe.

  1. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop suncanivrt.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop suncanivrt.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu suncanivrt.hr. Web Shop suncanivrt.hr (Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa suncanivrt.hr. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju na e-mail adresu: info@suncanivrt.hr.
Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shop. Web Shop suncanivrt.hr prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Prema zakonu Europske unije, Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju obavještava korisnike da web stranica www.suncanivrt.hr koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.

Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju rad svih funkcija internetskog portala, te prilagodbu određenog sadržaja posebno za pojedinog korisnika te analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšanja iskustva pregledavanja web stranica, Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – eng. naziv cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.suncanivrt.hr korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

  1. ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava da Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene.

  1. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju, Bartolići 49, Zagreb ili na e-mail info@suncanivrt.hr. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

PRAVNI PODACI:
Naziv: Sunčani vrt, obrt za usluge i proizvodnju
Sjedište: Bartolići 49, Zagreb
OIB: 50945649990